Теория великок чокота

Kada sam pre desetak godina čitao o «Teoriji velikog чокота» (Big Vine Theory) legendarnog dr Richarda Smarta, nisam ni pomišljao da ću takav vinograd doista i videti sve dok nedavno nisam posetio vinograde Matijašić u Istri. Нет, hajdemo prvo malo teorije. Po njoj, sađenje loze na većim razmacima omogućava ostavljanje većeg broja rodnih čvorova kod …

Теория великок чокота Читать далее "