За успех в винном туризме ключевая речь je “održivost”

У великого истраживаю о винском туризме в краях 2021. Године спровели портал винный туризм.com и nemački Univerzitet Gazenhajm najveće iznanađenje je bilo istanje značaja održivosti i to ne prevashodno proizvodnje, već same turističke ponude.

U istraživanju je učestvovalo 1579 vinarija iz 40 zemalja, uključujući i Srbiju. Ispitanici su dolazili iz vinarija svih veličina (59% на участке площадью 20 га винограда, 18% на участке площадью 60 га). Один чак 79% се тренутно бави винским туризмом.

Organska proizvodnja najzastuplenija u najvećim vinarijama

Од испытанных винарий 36% имеет органный сертификат, 28% сертификат о држивог виноградарства, а 31% je bez sertifikacije. Остались поступившие сертификаты, подтверждающие биодинамику, фер трговину, приятели пчела, фер и зелено, велика вредность за окружение и веган.

Interesantan je podatak da najveći broj organski sertifikovanih vinarija u istraživanju poseduje velike zasade od 21 h do preko 61 ha, dok među vinarijama sa malim vinogradima, za koje se obično misli da su najpogodnije za organsku proizvodnju, njih čak 42% nema nikakvu sertifikaciju.

Na pitanje o važnosti sveukupnog održivog poslovanja (proizvodnja, promet, turizam) 59% ispitanih je odgovorilo da je to izuzetno važno za njih, a dodatnih 34% da je važno.

Фото: Unplash

Vinski turizam je u potpunosti zasnovan na principima održivosti u 35% vinarija, dok 63% smatra da delimično zadovoljavaju te principe. Čak 61% ispitanika smatra je uticaj održivog vinskog turizma značajan или veoma značajan za održivost njihovog sveukupnog poslovanja.

Природная среда важная от экономики и друштва

Код питания koji je od tri stuba održivosti najznačajniji, 40% se predelilo za ocuvanje održive prirodne sredine, 31% za ECONOMSku održivost plovanja, a 29% za ocuhuvanje održodivivih Interesantno je da su se ovi procent držali bez obzira na veličinu vinarije.

Najčešći oblici vinskog turizma su degustacije sa 82% i vođene ture u vinogradu i vinariji sa 72%. Najmanje zastupleni su pružanje usluga smeštaja sa 24%. Яко су добродетельне тура и дегустация на дну активности са 22%, ovaj oblik usluga je zabeležio značajan rast od početka pandemije i nastavlja da raste.

Koje mere su najefikasnije za vinarije

Na pitanje koje od svih mera održivog razvoja su najefikasnije za primenu u vinarijama, u stubu životna sredina prevagu su odneli podrška biološkoj raznovrsnosti (46%), korišćenje regionalnih proizvoda (42%), pažljivo trošenje energije (40%) i organska proizvodnja (38%). U stubu ekonomske održivosti poslovanja najviše je glasalo za izradu dugoročne strategije preduzeća (54%), ostvarivanje samostalne profitabilnosti vinskog turizma (52%), korišćenje novih tehnologija (50%) i uvođenje ekoloških kriterijuma u lanac snabdevanja (46%). Код друштвеног стуба найважний се сматра создан и поштен однос са захоронения (461ТП3Т), сотрудничество с местной фирмой (401ТП3Т), почтовое отправление закона о раду и людских правах (381ТП3Т) и praćenje 4posovoljstva (%3 zadovoljstva).

Учинити свет больим

Водечи истраживач овог истраживания проф. dr Gergely Szolnoki sa Gazenhajm univerziteta prilikom prezentacije rezultata je rekao da je među razloge koji navode vinarije da se bave održivim vinskim turizmom kao odgovor uvrstio „da učinim svet boljim“ više iz štosa i da je ceo tim bio zaprepašćen da je taj razlog bio drugi po učestalosti sa 55%, odmah iza „da izgradim poverenje i reputaciju“ sa 57%.

Ostali važni razlozi zbog kojih vinari žele da se bave održivim poslovanjem su takođe bili usmereni na stvaranje vrednosti za drugog: „da povećam zadovoljstvo posetioca“ (55%), „da iskažem korporativnu društvenu odgovornost“ (41%), „da budem javno prepoznat po dobrom “ (28%) и „да повечам садовничать и ангажировать запосленных“ (28%).

Важное значение имеют ключевые результаты – победа в конкуренции (25%), оптимизация послов (22%) и управление трошковой (19%).

Чини ми се да би я ogromna većina у Srbiji gledala са nevericom у ovakav rezultat. Meni je, međutim, družeći se s organskim proizvođačima iz Srbije poslednjih desetak godina on sasvim prirodan.

Заключак

Яко истраживанье садржи йош много питанья и одговора, пренечу йоша само главное заключке автора:

 • Održivost игра criticnu ulogu u vinarijama
 • Винари вид могущество побольше укупне одрживости своими туристическими активностями
 • Vinari вид održivosti proizvodnje и održivosti vinskog turizma kao dve odvojene celine.
  Za vinarije je aspekt zaštite prirodne sredine nešto важний od ekonomskog i društvenog aspekta
 • Надежные меры за постизанье одрживости винског туризма су поддержки биолошкой разноврсности, развой дугочне стратегии пословья и отворен и постен однос са запослания
 • Mere koje najviše vinara planira da Primeni U Narednom Periodu su Pažljivo Corišćenje Energije, razvoj dugoročne strategije poslovanja and udruživanje sa Regionalnim Firmama
 • Главные разломы винара за увоение одрживости у вински туризам су садовничеству клиентов и личных идеализам (да учине свет больим)
 • Главная пререкеция за большой опыт винным туризмом су дефицит финансов, радна снага, инфраструктура и информация
 • U komunikaciji sa klijentima često se ističe održiva praksa vinarije
 • Trenutno 62% vinarija smatra da je održivost značajna za privlačenje turista, a 87% smatra da će to postati još mnogo važnije u narednih 5 yearina.

Извор: Сольноки Г., Ридофф Н., Нильссон К., Тафель М. и Стелтер А.-К. (2022), Устойчивый винный туризм – глобальное исследование. Университет Гейзенхайма и WineTourism.com. Известий у целости доступен на: https://www.winetourism.com/sustainable-wine-tourism/

Версия овог članka объявлена на портале vino.rs 04.02.2022. Годин.

Корзина покупателя
ru_RURU